Ako na počítačové súkromie

Súkromie je tým najcennejším majetkom, ktorý každý z nás vlastní. Každý zásah do súkromia pritom vnímame veľmi citlivo a malo by byť našou prioritou vyhnúť sa im a čo najviac dbať na prevenciu. V dnešnom modernom svete sa pritom čoraz viac skloňuje ochrana súkromia a údajov osobného charakteru v počítačovom priestore. Aj keď už máte ten najlepší antivírus, stále existujú hrozby, ktoré vaše počítačové súkromie môžu narušiť.

Takýmto hrozbám sa najčastejšie hovorí spyware – software, ktorý je určený v prenesenom význame na špionáž. Útočníkovi posiela citlivé údaje o používaní vášho počítača – útočník tak môže vedieť, aké stránky navštevujete na internete, aké súbory využívate, ale aj aké klávesy stláčate. Kvôli tomu môže vedieť napríklad heslá do vášho internetového bankovníctva, a tak môžete prísť k priamej finančnej strate. Preto by ste mali dbať na to, aby mal váš počítač nainštalovaný kvalitný antispyware, čo je program, ktorého úlohou je podobné škodlivé softvéry vyhľadávať a eliminovať.