Akú ochranu si vybrať?

Mnohé spoločnosti ponúkajú komplexnú ochranu, alebo nejakým spôsobom oklieštenú. Komplexná ochrana znamená ochrana siete, koncového bodu, e-mailu a webu antivírusom, firewallom, kontrolu aplikácií, šifrovanie a prevencia straty dát.
Bezpečnosť siete
O bezpečnosti internetu sa toho veľmi veľa hovorí. Dopomohli k tomu aj Anonymus, ktorí pôsobili pred nejakým časom ako hackarri a napádali stránky politických strán a štátnych inštitúcií. Ochrana webu ide v ruka v ruke s bezpečnosťou webovej stránky a bezpečnosťou internetu ako takého. Bezpečnosť internetu (internet security) je určite širokým pojmom, no zároveň dôležitým problémom pre bežného užívateľa internetu, ako aj administrátora veľkej siete. Ak by sme si to mali povedať laicky, bezpečnosť siete pozostáva z opatrení, ktoré majú znemožniť alebo aspoň neuľahčiť útočníkovi získanie súkromných či neverejných dát, obsahu komunikácie, jednoducho prevziať vládu nad počítačom či celou sieťou. Ak hovoríme o bezpečnosti siete, mali by sme spomenúť aj úniky osobných informácií na sociálnych sieťach a manipulovanie s ľuďmi na nich. Niekedy ide aj o uloženie citlivých údajov prostredníctvom URL linkov, čo znamená, že sa zobrazujú firemné dokumenty priamo vo vyhľadávaní. Hoci sa medzinárodné organizácie snažia zamedziť rozširovaniu ilegálneho obsahu rôznymi zákonmi, internetová sieť je nekonečná tak ako aj obsah na nej. Z toho dôvodu aj keď nejakým spôsobom zasiahnu voči jednej platforme, v skutočnosti niekde vzniká ďalšia, rovnako silná, ak nie silnejšia. V niektorých štátoch však táto ochrana siete hraničí s cenzúrou. Veľmi dobrým príkladom je Čína alebo Irán.