Chráňte svoje dáta

Položili ste si niekedy otázku, akú cenu majú vaše dáta? Ak ste na to aj mysleli, zrejme ste presnú cenu nikdy nevyčíslili. Dáta je potrebné chrániť pred náhodnou stratou a krádežou. Potreba ochrany nadobúda svoje opodstatnenie aj z toho dôvodu, že čoraz viac ľudí pracuje mimo kancelárie a bez dát zamestnanci jednoducho nemôžu fungovať. Ako dlho dokážete vytvárať ochranu v spojitosti s produktivitou? Inak povedané, že s použitím správneho nástroja na ochranu dát nemusíte čas stráviť nad ochranou ale venovať sa rozvoju svojho podnikania.

Ochrana alebo tiež data protection
Ochranný systém musí identifikovať a blokovať pokusy o ukradnutie vašich dát. Proaktívna detekcia systému musí zastaviť nové hrozby, ktorých cieľom je získať vaše dáta. Pokiaľ v minulosti pretrvával dojem, že cieľom hackerov je znefunkčnenie a pretvorenie dát, dnes ide skôr o získanie, o tajné sledovanie dát a nespozorovateľné parazitovanie.
Šifrovanie
Tak ako ľudia strácajú veci, tak strácajú aj dáta. USB kľúč je miesto, ktoré je na prenos určené, no cez obsah, ktorý je uložený na ňom sa ktokoľvek môže dostať k citlivým dátam. Preto je potrebné dáta šifrovať vymeniteľnou pamäťou, integrovaním bezpečnostného systému do mailu.